Hjem

P1020831

Maja Holst Svendsen, filosofisk praksis

Jeg er filosofisk praktiker. Det vil si at jeg har en master i filosofi i tillegg til en videreutdannelse i filosofisk praksis. Som filosof har jeg vært opptatt av etikk og spørsmålet om frihet. Som praktiker er jeg trent på dialog. Viktige dialogiske prinsipper er blant annet likeverdighet, kunsten å lytte og målet om å skape noe sammen.

Jeg kan tilby filosofiske samtaler der du kan snakke om det som opptar deg. Samtalen skal være et møte mellom likeverdige. Temaer for samtalen kan være små eller mindre valg, verdier, sorg eller relasjoner. Det er opp til deg hva du vil snakke om og du er eksperten på og i ditt liv.

En filosofisk samtale kan være et sted hvor du kan reflektere over ditt liv og dine tanker. Det er et rom for undring og kan bistå i å få en til å se ting på en ny og muligens klarere måte. Dialogen er ikke bare det talte ord, men ofte også et springbrett til handling.

Det å kunne ta et steg tilbake og få et fugleperspektiv på seg og sitt liv kan være viktig og avgjørende. Hvem er jeg? Hvilken vei skal jeg gå videre?  Hvor skal jeg bo?  Det er eksempler på mulige samtaleemner. Som utdannet filosofisk praktiker har jeg hatt flere timer hos praktiker selv og har opplevd hvor befriende det kan være å få muligheten til å ha fokus på det jeg er opptatt av og mitt liv. Det har gitt meg rom for å se muligheter og for å kunne plassere meg selv i livet.

Kontakt meg:
info@majaholstsvendsen.no